Alpinaeesti.ee veebilehe privaatsuspoliitika (isikuandmete töötlemise põhimõtted)

Kehtivad alates 17.12.2019.

Isikuandmete töötlemine
Veebilehe https://alpinaeesti.ee (edaspidi Veebileht) isikuandmete vastutav töötleja on AS Loodus Invest (registrikood 10190444), asukohaga Eesti, 11216 Tallinn, Viljandi mnt. 18a, e-post info@loodusinvest.ee , telefon +372 6 722 144.

Töödeldavad isikuandmed on:
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.

Isikuandmete töötlemise eesmärk.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et vastata klientide päringutele (klienditugi).

Õiguslik alus.
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja ka juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Turvalisus ja andmetele ligipääs.
Isikuandmeid hoitakse Zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Loodus Invest töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et vastata klientide päringutele.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Nõusoleku tagasivõtmine.
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kustutamine.
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine.
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated.
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete töötlemisele esitada igal ajal vastuväide (nõusoleku tagasivõtmine), teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine.
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-kiri info@loodusinvest.ee ja tel +372 6 722 144). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee ja veebileht www.aki.ee ).